ô, thế là thế nào nhỉ, sao cai nick vitbau710 của mình k vào đc diễn đàn làm thế nào hả trời ơi!!!!!!!!